วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแป๊ะ” ขอบคุณ ตำรวจ ทั่วประเทศ ดูแลประชาชน ตลอดเทศกาลลอยกระทง เรียบร้อย ไร้เหตุป่วน !!

12 พ.ย. 2019
122

 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๕๑/๔๕ ลง ๑๑ พ.ย.๖๒ ไปยังข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ขอบคุณที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ผ่านมา มีใจความว่า

“ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกๆ หน่วยทั่วประเทศ ทั้งฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั้งยาเสพติดและการกระทำความผิดกฎหมายทุกประเภท ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในห้วง
เทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ นับแต่วันที่ ๖ พ.ย.๖๒ เป็นต้นมา นั้น

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ประชาชนทั่วประเทศสามารถจัดกิจกรรมและร่วมงานตามประเพณีในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากความทุ่มเทเสียสละของข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกหน่วย จึงขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายมา ณ โอกาสนี้”

error: Content is protected !!