วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“แม่ทัพเดฟ” ขึ้น ใต้ตอนบน เยี่ยม ให้กำลังใจ ดูความเป็นอยู่ ทหารใหม่ ค่ายวชิราวุธ ….. สั่ง ยึด มาตรฐานการฝึก ทุกด้าน

11 พ.ย. 2019
318

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ร.5พัน2) ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมพูดคุย ทักทายให้กำลังใจแก่น้อง ๆ ทหารใหม่ ผลัด2/ 2562 ที่เข้ารับการฝึกให้มีความเข้มแข็ง อดทน ทั้งร่างกาย และจิตใจ

แม่ทัพภาค4 เน้นย้ำให้หน่วยฝึกดำเนินการฝึกทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึก อาหาร เรือนนอน ถูกสุขลักษณะ ทุกขั้นตอนต้องประสานสอดคล้องให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ของผบ.ทบ.

error: Content is protected !!