วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“แม่ทัพภาค4” สั่ง ปรับแผนปฏิบัติการเชิงรุก มากขึ้น เรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ กลับมาอีกครั้ง

11 พ.ย. 2019
117

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน เพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง นำไปปฏิบัติ

ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

แม่ทัพภาค4 ได้เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ว่า “ให้ทุกหน่วย ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ และเขตรับผิดชอบของตนเองให้เต็มกำลังความสามารถ

ยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นช่วงมรสุมขอให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทุกหน่วยเตรียมพร้อมจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ด้วยใจที่เป็นจิตอาสา เมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนั้นแล้วในช่วงนี้จะเป็นการฝึกทหารใหม่ ขอให้หน่วยฝึกระมัดระวัง และกำกับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียในระหว่างการฝึกเป็นอันขาด

ด้านการรักษาความมั่นคง ขอให้หน่วยในพื้นที่กวดขันเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นอีก

โดยเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนให้ปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้กลับมาอีกครั้ง

ทหารทุกนายต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อสังคม ไม่สร้างอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

error: Content is protected !!