วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

มาดมั่น กว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว !!

11 พ.ย. 2019
167

 

“นายกฯบิ๊กตู่” สวมหมวก คาวบอย รีดนมวัว และป้อนนมวัว

และพบปะหลานๆ นักเรียน โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี

พร้อมกล่าวกับเด็กๆนักเรียนว่า เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ

ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลว่า ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน โดยต้องการให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยืนได้ด้วยตนเอง ผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เป็นการค้าเสรี ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องผลิตในปริมาณและมีราคาที่เหมาะสม มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

พร้อมรับพิจารณา กรณีนมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่

error: Content is protected !!