วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

มิตรภาพ ทหารบก

11 พ.ย. 2019
409


ทหารไทย และ ทหาร Gurkha
อังกฤษ พบปะทักทาย สร้างสัมพันธ์…พร้อมสำหรับ การร่วมฝึก
Panther Gold 2019

ทหารสหราชอาณาจักร 120 นาย รายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม Panther Gold 2019 ที่ กองอำนวยการฝึก Panther Gold 2019 สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยได้ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ประสบการณ์ และเทคนิคทางยุทธวิธีทางทหาร

ก่อนที่จะร่วมฝึกผสม Panther Gold 2019 ที่จะเริ่มต้น 12พย. นี้ จนถึง 1 ธันวาคม 2562 นี้ ที่ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

โดย ทหารไทย 160 นาย และทหารกูรข่า ของ ทบ. อังกฤษ 120 นาย จาก 2nd Battalion, Royal Gurkha Rifles ร่วมฝึก

error: Content is protected !!