วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทัพเรือ พร้อมดูแล ทั้ง ทางบก-ทางน้ำเทศกาลลอยกระทง วันนี้ ….

 

มีทั้ง”ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”ของ กองเรือลำน้ำ – ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ พร้อมรับอัคคีภัย และเหตุทางบก

ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิด”ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” รองรับเทศกาลวันลอยกระทง…..พร้อมรองรับ -ประสานการช่วยกับ “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” ของ กองเริอลำน้ำ

ลอยกระทง วันนี้….. กองทัพเรือ จัดตั้ง ศูนย์ฯ เพื่อดูแล ช่วยเหลือประชาชน ทั้งทางน้ำ และ ทางบก

โดยในส่วนทางน้ำนั้น มี บิ๊กน้อย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.กองเรือลำน้ำ เป็น ผอ.ศูนย์

ในส่วน ทางบก นั้น มี พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น ผอ.ศูนย์ บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศบภ.ฐท.กท. )

โดยได้มีการจัดตั้ง และเปิด ศูนย์ในวันนี้ เพื่อรองรับ การดูแลความปลอดภัย ในวันลอยกระทง วันนี้ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

โดยเริ่มปฏิบัติการ เมื่อ เวลา 10.00 น. วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในทางบก เพื่อเตรียมความพร้อมในเหตุอัคคีภัย และภัยต่างๆ

เช่น การเกิดอัคคีภัยจากการเผาเทียน การเล่นไฟ การเล่นประทัดดอกไม้เพลิง ในเทศกาลลอยกระทง เป็นต้น

รวมถึงพื้นที่ทางบกที่ติดกับคลอง/แม่น้ำ โดยเรือดับเพลิง
ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมให้ความช่วยเหลือ และประสานกับ ศูนย์ฯของกองเรือลำน้ำ ที่รับผิดชอบ ในแม่น้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือ

ส่วน ศูนย์ฯของฐานทัพเรือกรุงเทพฯเตรียมพร้อม เผชิญเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดจากการเผาเทียนเล่นไฟ/การเล่นประทัดดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง

รวมทั้งหากเกิดอัคคีภัยกับเรือที่สัญจรในแม่น้ำ ซึ่ง เรือดับเพลิงของ ศบภ.ฐท.กท. ก็พร้อมออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ

หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน โทร 55269 และ 55270 หรือ 0 2475 5269 และ 0 2475 5270

error: Content is protected !!