วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

Cowboy Tuu

11 พ.ย. 2019
117

 

หมวกแบบนี้ ลุงตู่ ชอบมาก…. ทดลองรีดนมวัว …หนองโพ ราชบุรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เยี่ยม ชมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ชมกระบวนการผลิตนมยู.เอช.ที ผลิตภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้แก่ นมอัดเม็ด นมยูเอชที/พาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต ไอศรีม

และผลิตภัณฑ์ OTOP อ.โพธาราม ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกาบกล้วยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ OTOP KBO CONTEST ปี 2562

กุนเชียงหงส์หยกปราศจากสารกันบูดและดินประสิว มาลัยทิชชู่ ข้าวปลอดสาร เป็นต้น

พร้อมพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประชาชนในพื้นที่

และได้ทดลองรีดนมโค อีกด้วย

และ พบปะนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา

พร้อมกล่าวกับเด็กเยาวชนว่า เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

และขอบคุณประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลว่าขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน

โดยต้องการให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยืนได้ด้วยตนเอง ผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เป็นการค้าเสรี ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องผลิตในปริมาณและมีราคาที่เหมาะสม มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

ตลอดจนต้องมีการวางยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

นายกฯ ยังฝากถึงส.ส.ในพื้นที่ ให้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

พร้อมรับพิจารณากรณีนมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่

error: Content is protected !!