วันพุธ, 22 กันยายน 2564

โอ้!..ดำเนิน เธอสวยเหลือเกิน ดำเนิน ของพี่

11 พ.ย. 2019
376

“บิ๊กตู่” เดินตลาด และ นั่งเรือ คลองดำเนินสะดวก พบปะชาวดำเนินฯ พร้อม ฮัมเพลง “ โอ้!ดำเนิน”…..

นั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “ วิถีคลอง วิถีไทย” ที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม มาที่ วัดโชติทายการาม และเข้ากราบสักการะหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ (พระประธาน) นมัสการเจ้าอาวาสวัดโชติทายาการาม

สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9

แล้ว นั่งเรือไปยัง “ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” และคลองดำเนินสะดวก เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย”

ชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษและการผลิตผักผลไม้ไร้สารเคมีตามวิถีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ

นายกฯได้ พบปะประชาชนในพื้นที่และกล่าวว่า “วิถีคลอง วิถีไทย” ว่า รัฐบาลต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองดำเนินสะดวก ให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ชูจุดขายการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจ มีการนำเสนอ สตอรี่หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ

พร้อมๆไปกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คู คลอง การเก็บขยะบริเวณลำคลอง

รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลอง เพื่อให้ลำคลองแห่งนี้ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

พร้อมแนะนำให้มีการจัดกิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมสวน เก็บผลไม้ในร่องสวน ชิมและซื้อผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรจากสวน เพื่อสร้างงานสร้างรายเสริมให้แก่เกษตรกร

error: Content is protected !!