วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน “ ครั้งที่ 29

10 พ.ย. 2019
603

 

ทบ.เสริมสร้างประสบการณ์ทหารต่อเนื่อง ล่าสุดส่งกำลังพลเข้าร่วมทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.อาเซียน ที่อินโดนีเซีย 13-28 พ.ย.2562

โดยกองทัพบกเตรียมส่งทีมนักกีฬายิงปืนเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารกับกองทัพมิตรประเทศ “การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน “ ครั้งที่ 29 (29th ASEAN Armies Rifle Meet : AARM 2019) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง 13-28 พ.ย.ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยกองทัพบกอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและมีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ส่งนักกีฬาตั้งแต่ระดับพลทหารถึงนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมการทดสอบ ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกองทัพบกอาเซียน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารอันนำไปสู่การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านอื่นๆ รวมทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะความชำนาญของกำลังพลด้านการใช้อาวุธปืน และได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศอีกด้วย

โดยในปีนี้ กองทัพบกมอบให้ศูนย์การทหารราบ รับผิดชอบในการจัดเตรียมทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬายิงปืน ๒๓ นาย ส่งเข้าร่วมการทดสอบใน 5 ประเภท ได้แก่ ปืนเล็กยาว ปืนเล็กสั้น ปืนกล ปืนพกชาย และปืนพกหญิง มีกำหนดออกเดินทางไปอินโดนีเซียใน 13 พ.ย.นี้

สำหรับพิธีเปิดการทดสอบ AARM 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 พ.ย.ณ สนามยิงปืน Pusdikif Cipatat �เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโอนีเซีย โดย พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้�บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทนกองทัพบก จะเดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ส่วนพิธีปิดจะจัดในวันที่ 26 พ.ย.โดยผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกอาเซี่ยนจะร่วมในพิธีปิดและร่วมการยิงปืนทดสอบแบบโนเวลตี้(Novelty)ด้วย

การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. กลุ่มอาเซียน เริ่มมาตั้งแต่ปี 2534 ที่ผ่านมากองทัพบกไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 4 ครั้ง และนักกีฬายิงปืนของกองทัพบกไทย เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรวมมาแล้ว 8 ครั้ง อย่างไรก็ตามในการทดสอบแต่ละครั้ง กองทัพบกได้คัดเลือกและสนับสนุนนักกีฬายิงปืนที่มีทักษะดีเยี่ยมทั้งเก่าและใหม่ให้ได้เข้าร่วมทีม เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาฝีมือก้าวไปสู่ระดับสากลตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีเจตนารมณ์สนับสนุนและให้โอกาสกับกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้อาวุธประจำกายของทหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจในงานด้านความมั่นคงของประเทศ

error: Content is protected !!