วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“เจ้ากรมพระธรรมนูญ”จับมือ กาชาด สากล จัดงาน 70 ปี อนุสัญญาเจนีวา

 

พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross: ICRC)

นำโดยนายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพ​ฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี อนุสัญญาเจนีวา ฉบับปี พ.ศ. 2497 อนุสัญญา​ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรม​อันโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวซ้ำรอยสงครามโลกครั้งที่ 2

ระบุถึงกฎและข้อปฏิบัติ​สำคัญ​ที่ช่วยปกป้องชีวิตมนุษย์​ ก่อให้เกิดความหวังและการให้ความช่วยเหลือประเทศ​ต่างๆในการหาจุดสมดุลระหว่างความจำเป็นทางการทหารกับหลักการด้าน​มนุษยธรรม

โดยปัจจุบัน​ไทยเป็นหนึ่งใน196 ประเทศทั่วโลกที่ได้ร่วมกันลงนามในอนุสัญญา​เจนีวา

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

มีการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์) และ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าร่วม ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

error: Content is protected !!