วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทัพเรือ จัดตั้ง”ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รับวันลอยกระทง 11 พย. นี้…”บิ๊กน้อย” อดีตผบ.หน่วยซีล นำทีม กองเรือลำน้ำ ดูแลเอง

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งจัดตั้ง”ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562” ขึ้น

โดยมี บิ๊กน้อย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ. กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ฯ

เพิ่อดูแลพี่น้องประชาชน ที่ มาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และการสัญจรของเรือท่องเที่ยวจำนวนมาก. ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้น

ด้วยการลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง สวนสาธารณะ รวมถึงท่าเรือที่มีประชาชนมาใช้บริการสัญจรทางน้ำ

โดยประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชน เช่น กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล และมูลนิธิ/หน่วยงานกู้ภัย และโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ เป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์

พื้นที่รับผิดชอบโดยตรงจะรับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ระหว่าง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนาถึงอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ระหว่างโรงเรียนนายเรือถึงอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ถึงวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.

ซึ่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่จัดเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพลจำนวนประมาณ 140 นาย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือจู่โจมลำน้ำ เรือยางท้องแข็ง เรือยาง เรือพยาบาล และเจ็ทสกี รวมจำนวน 34 ลำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำเช่น พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ เชือกช่วยชีวิต เป็นต้น

“บิ๊กแก๋ง”พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ จะเป็นประธานเปิดศูนย์ บริเวณลานอเนกประสงค์ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ 11 พย.นี้

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2412 6963 และ 0 2475 3093 ถึง 4

และสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พระนิเวศน์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

error: Content is protected !!