วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

มิตรภาพยาวนาน !!

 

พบปะรู้จักกัน ตั้งแต่ ยังเป็น “ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร” เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ….. จนไปเป็น ผช.ทูตทหารเรือ ที่วอชิงตัน ดีซี. และกลับมา จนเป็น ผบ.กองเรือลำน้ำ และ ปัจจุบัน เป็น ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ…

วันนี้ พวกเรานักข่าวสายทหาร ที่ล้วนคุ้นเคยกันมานาน เพิ่งจะมีโอกาส ได้มาทานข้าว กับ “ผบ.วิน” พลเริอตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ
กันสักที … และมีโอกาสได้ รู้จักทีมงานของ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และเยี่ยมบ้านฐานทัพเรือกรุงเทพ และรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้มากขึ้น….และได้รู้จักทหารเรือ และกองทัพเรือ รวมทั้ง รู้จักแนวทางการทำงาน เพื่อทร. ของ แม่ทัพเรือ บิ๊กลือ พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ มากขึ้น ด้วย

ความสัมพันธ์ เช่นนี้ มีไม่บ่อยนักหรือไม่มากนัก ที่เราจะรู้จักเป็น พี่เป็นน้องกัน ยาวนาน เช่นนี้

Thank you three times.

error: Content is protected !!