วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“โฆษก กอ.รมน.ภาค4”ยัน ไม่มีประกาศเคอร์ฟิวใต้ แค่ ให้อำนาจตามมาตรา18(2)ให้สามารถประกาศเคอร์ฟิวได้ เท่านั้น

08 พ.ย. 2019
122

 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้นไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของสงขลา ตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อ ขณะนี้

พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ชี้แจงว่า ข้อกำหนดตามมาตรา18(2) เป็นเพียงการให้อำนาจตามความในมาตรา18(2)ให้สามารถประกาศเคอร์ฟิวได้

แต่ยังไม่เคยมีการใช้อำนาจนั้นเพราะยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เคอร์ฟิว

จึงขอชี้แจงสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ว่า “ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว” ในทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จึงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก

error: Content is protected !!