วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ศรีสะเกษ….จ๋า “นายกฯตู่” มาแว้วววว!!

07 พ.ย. 2019
138

 

“นายกฯบิ๊กตู่” นั่งเครื่องบิน ทอ. บินไปอุบลฯ และ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ พบปะพี่น้องเกษตรกร

เปิด อาคารโรงคลุมชุดตู้อบข้าวเปลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ศรีไศล จ.ศรีสะเกษ

เปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว

ชมกิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จ.ศรีสะเกษ และอิสาน

นิทรรศการ Fair Trade ของผู้ค้าที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

การส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

และYoung Smart Famer ศรีสะเกษ , กิจกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเกษตร

error: Content is protected !!