วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

Always ‘on’ and ‘connected’

06 พ.ย. 2019
125

 

ศัพท์ในวงการทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะ ที่เกี่ยวกับ เครื่องบินรบ และข้อมูลข่าวสาร มีให้ต้องเรียนรู้ และ จดจำ ไม่สิ้นสุด แถมเวลาคุยกัน จะใช้ ตัวย่อ

NGF: New Generation Fighter
ECR:Electronic Combat Range

แล้ว มีสิ่งที่เรียกว่า Space Data Highway

CIR: Communications , Intelligence and Security

และจะมีระบบข่าวกรอง แบบเดิม ไม่ได้แล้ว จะต้อง เป็น Connected Intelligence,
การติดต่อสื่อสาร ก็ต้องมั่นใจว่าเป็น Secure communications ที่มี Cyber protection

C2ISR solutions:
C2Solutions , Intelligence centres and Surveillance solutions

Air defense operations
พร้อมกับคำว่า
Defence cloud -Security cloud and Commercial cloud

In a Changing World
Secure connectivity and smart action support
To secure people , nations and environment

ดังนั้น เราต้อง Always ‘on’ and ‘connected’

และต้องมี ICE….information-communications-entertainment

error: Content is protected !!