วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“ลุงแดง” จัดให้ อีก!! หลานๆ ร.ด.

06 พ.ย. 2019
186

 

สั่ง เปิด ค่าย-หน่วยฝึก ร.ด. ให้ พ่อแม่เยี่ยมชม เหมือน Open House ให้ทหารใหม่

“บิ๊กแดง” กำชับ ทุกหน่วยดูแลสุขภาพ”พลทหารใหม่” เผย ครอบครัวเชื่อมั่น หลังทบ.เปิดค่ายทั่วประเทศ ให้พ่อแม่เยี่ยมชม สั่ง ใช้เป็น โมเดล เปิดศูนย์ฝึก-ค่ายฝึก ร.ด.ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เยี่ยมชม ด้วย

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.)ครั้งแรกของ ผบ.หน่วยใหม่ และปีงบประมาณ 2563

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ” มุ่งเน้นส่งเสริมระดับบุคคลและระดับหน่วย

“เพื่อนำไปสู่การพัฒนา กองทัพบกให้เป็นองค์กรด้านความมั่นคง ที่มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพของประเทศ “

พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ

ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ (Open house) ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นจากครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ผบ.ทบ.กำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลในเรื่องการฝึกและสภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพทหารใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำรองที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกในห้วงระยะเวลาหนึ่ง

พล.อ.อภิรัชต์ ได้มีนโยบายให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึก/ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในลักษณะเดียวกับการเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ รับทราบถึงระบบการฝึก การเรียนการสอนแบบ Active Learning

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูฝึก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของนักศึกษาวิชาทหารต่อไป

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อภิรัชต์ ยังได้ให้แนวทางการบริหารจัดการ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยทหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

error: Content is protected !!