วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“บิ๊กแดง” สั่ง ผบ.ทุกหน่วย ยก การถวายความปลอดภัย-ถวายพระเกียรติฯ..เป็นภารกิจสำคัญ เร่งด่วน

06 พ.ย. 2019
448

 

พร้อม ยกระดับมาตรฐานสถาบันการศึกษาทางทหารของทบ.-พัฒนาปรับหลักสูตรทางทหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ-เสริมสร้างความพร้อมของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งแรกในปีงบประมาณ 2563

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ”

โดย มุ่งเน้นส่งเสริมระดับบุคคลและระดับหน่วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา กองทัพบกให้เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของประเทศ

พร้อมทั้งมอบนโยบาย เร่งด่วนที่สำคัญ ภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติฯ, ยกระดับมาตรฐานสถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพบก, พัฒนาปรับหลักสูตรทางทหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ, การเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF, สานต่อแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการบังคับใช้กฎหมาย

รวมถึงจัดระบบการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น

error: Content is protected !!