วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

กองบิน 1 เร่งสำรวจอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผน และขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งกับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2031 เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย, นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง, นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง, นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอเมืองยาง, นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และ นาวาอากาศตรี เอิบเปรม ปิ่นประดับ ผู้บังคับหน่วยบิน 2031ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยบิน 2031 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

error: Content is protected !!