วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ไม่ใช่เครื่องบิน แต่ เป็น Drone

06 พ.ย. 2019
114

 

อนาคต แห่ง Manned-Unmanned Arial Vehicle , UAV และ Drone หน้าตารูปร่าง เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยมากขึ้น และมีความต้องการใช้มากขึ้น ในกองทัพ แล้วแต่ภารกิจ และภัยคุกคาม ความเสี่ยง ที่มีผลต่อการออกแบบรูปร่าง …ในอนาคต Drone ก็สามารถมีคนนั่ง ได้ บรรทุกคนได้

อันนี้ เหมือนเครื่องบิน แต่เป็น Eurodrone ที่ รัฐบาล ทั้ง German, French , Italian และ Spain ร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้น โดยให้ Airbus รับผิดชอบ

Eurodrone ติดตั้งRockets และ surveillance technology

ขณะที่ Czech Republic เป็นรัฐบาลชาติแรก ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ที่เรียกว่า PESCO project.: Permanent Structured Cooperation

การพัฒนา UAV-Drone ในอนาคต ยังไม่มีที่สิ้นสุด

#AirbusTMB

error: Content is protected !!