วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ทหาร อยู่ไหน!! เรา อยู่นั่น แม้จะเป็น ทหารเยอรมัน นักบิน ทัพฟ้า “X-Ray” จาก นักบิน Phantom สู่ Eurofighter

 

Lt.Col Swen Jacop ผู้ฝูง TAW -Tactical Air Wing 74 Neuberg นักบินรบ ที่มีชั่วโมงบิน 2,000 ชม. Call sign”X-Ray” เคยบินF-4 Phantom II มาบิน Eurofighter Typhoon

นักบินรบ ของ ทัพฟ้า เยอรมัน แบกอะไรไว้หลายอย่างบนบ่า …. ทั้งหน้าที่ ในนาม NATO และ ในฐานะNational ทหารเยอรมัน และต้อง ระวัง เริ่องการเมือง ระดับชาติ และระดับ ทัองถิ่น

อยู่ที่เมืองนี้ การขึ้นบิน ต้องไม่รบกวนชาวบ้าน เพราะเสียงดัง แม้ภารกิจสำคัญคือ ทั้ง สกัดกั้น เครื่องบินที่ล้ำเขต และ บิน Escort และบิน Attack กรณีบินล้ำแดน เตือนแล้วไม่ออก

ประชาชนมาก่อน รวมทั้ง รัฐบาลเยอรมัน และ NATO

วันนี้ สั่งEurofighter Typhoon บินโชว์ ที่ TAW 74 ที่ Neuberg AirField นี่

#AirbusTMB

error: Content is protected !!