วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

กฐินทัพฟ้า

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณหมอมง พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. ถวายพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่ วัดดอนเมืองพระอารามหลวง …ณ ดอนอีเหยี่ยว

ยอดร่วมทำบุญ 1,216,096บาท

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพอากาศเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

สำหรับ วัดดอนเมือง เป็นวัดที่ได้ตั้งชื่อกันมาแต่ดั้งเดิม เพราะพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นที่ราบสูง เดิมเรียกกันว่า “ดอนอีเหยี่ยว” เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ

ต่อมาเมื่อมีกองบินทหารบกมาตั้ง (กองทัพอากาศปัจจุบัน) จึงเรียกว่า “ดอนเมือง” วัดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “วัดดอนเมือง” มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันมีพระปริยัติโศภณเป็นเจ้าอาวาส

error: Content is protected !!