วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ใกล้ๆ …เฮลิคอปเตอร์ ทางทหาร

04 พ.ย. 2019
229

ใกล้ๆ …เฮลิคอปเตอร์ ทางทหาร
H145 M ของ หน่วยSpecial Forces ของทบ.เยอรมัน และ H160M ของ ทบ.ฝรั่งเศส…. ทัพเรือไทย ซื้อH145M ไป5 เครื่อง ทำสีลายพราง

ฮ. H 145 M ที่ทำ War-paint เป็น
Shark Mouth and Shark Teeth

Helicopter for military missions เฮลิคอปเตอร์ แบบ H145 M Light Attack ของ Airbus ที่ประจำการทั้งใน กองทัพเยอรมัน ซิ้อเข้าประจำการ หน่วยSpecial Forces แล้ว… รวมทั้ง ทอ. เซอร์เบียร์ ฮังการี และลักเซมเบิร์ก
ส่วน ทร.ไทย ซื้อไปแล้ว5 เครื่อง เมื่อ2 ปีที่แล้ว

การพัฒนาในอนาคต จะมี New five-bladed version ในปี 2021
พร้อมพัฒนา
SPS -Self Ptotection System
RES with Radar warning Reciever -RWR
Engine Infared Suppressor-IRS
และ ระบบ Battle Damage repair ,
Main Rotor System
New Helionix piloting and Nav mission

#AirbusTMB

error: Content is protected !!