วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

บิ๊กแดง จัดโผผู้พัน

04 พ.ย. 2019
3185

 

ย้ายระนาว 389 ผู้พันทบ.ทั่วประเทศ วางตัว นายพัน กองพลStryker พล.ร.11 ใหม่หมด ดึง “ผู้พันโอม ลูกเลิฟ บิ๊กตู่” จาก ร.29พัน1 เป็น เสธร.112
เปลี่ยน ผบ.ม.พัน4 รอ. ผบ.พัน ร.มทบ.11 รบพิเศษ ปตอ. ช่าง ผู้พันบิน ยัน ผู้การทหารพราน ใต้

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบทบ. ลงนามคำสั่ง ทบ. ที่401/2562 เรื่อง ให้นายทหารระดับราชการ และปรับระดับเงินเดือน หรือโผโยกย้ายระดับพันเอก พันโท หรือโผผู้พัน 389 นาย

ที่น่าจับตามองคือ มีการจัดทัพภาค1 ใหม่ ทั้ง พล.1 รอ. พล.ร.2 รอ. พล.ร.9 ที่เป็นขุมกำลังรบหลัก และ พล.ร.11 กองพลStryker ที่ ทบ.ปรับให้มาเป็น กำลังรบ แทน พล.1รอ. และ เป็น กองพลยุทธศาสตร์ ของทบ.ในการปรับโครงสร้างหน่วย

ผู้พันโอม พันโทอัครพัฒน์ เทพณรงค์ ผบ.ร.29พัน1 อดีตทส.นายกฯบิ๊กตู่ ที่นำหน่วยไปฝึกระดับกองร้อยกับทบ.สหรัฐฯครั้งแรก Lightning Forge ที่Hawaii และ ฝึกทดสอบ ที่ JRTC Louisiana มาแล้ว ให้ขยับข้ามจาก พล.ร.9 กาญจนบุรี มาเป็น เสธ.ร.112 พล.ร.11 กรมรถเกราะStryker

โดยมีพันโท นพโรจน์ ชัยอมราพัฒน์ ผบ.พัน รร.นายร้อยจปร. ข้ามมาเป็น ผบ.ร.29 พัน.1 แทน

พันโท ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ เป็น ผบ.ร.112พัน1 พันโทณัฐพงศ์ มั่งอะนะ เป็น ผบ.ร.112พัน2 พันโทปฐมพล วงพิเดช เป็น ผบ.ร.112พัน3

ในส่วน พล.1 รอ. -พันโทเอกพงษ์. กฤติยาเกียรติชุติ ผบ.ม.พัน4 พล.1รอ. ขึ้น พันเอก เป็น ผบ.กรมทหารพราน 12 แล้วให้ พันโท อิทธิศักดิ์ เสนตา รองเสธ.ม.4รอ. มาเป็นผบ.ม.พัน4 รอ. คุมกองพันรถถัง กองพันรถถัง แห่งตำนาน แทน

ส่วนหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ร.31รอ.—พันโท ต่อพงษ์ มาตาพิทักษ์ ผบ.ร.31พัน1รอ. เป็น รองเสธ.พล.1รอ.
แล้วให้ พันโท สมชัย กมล ผบ.ร.31พัน2 รอ. มาเป็น ผบ.ร.31พัน1 รอ. พันโท รณดร โฉมวีรภัฎ เป็น ผบ.ร.31พัน2รอ. พันโมมลชัย ยิ้มอยู่ เป็น เสธ.31รอ. แล้วให้ พันโทเชิดเกียรติ บัวผัน เป็น ผบ.ร.31พัน3รอ แทน

พันโท ณัฏฐานันธ์ ปรีชาภัฏสกุล ผบ.ป.พัน1 รอ. เป็น เสธ.ป.1รอ. แล้วให้ พันโท พงษ์เทพ อัศวรักษ์ ผบ.ป.1พัน31รอ.ขยับมาเป็น ผบ.ป.พัน1รอ.แทน

พล.ร.2รอ.-พันโท คมศักดิ์ พิมพรัตน์ เป็น ผบ.ร.2พัน2รอ.

ขณะที่ พล.ร.9 มีการขยับ ในร.29 ใหม่ โดยให้ พันโท สายคำเที่ยง เนาวราช นายทหารยุทธการ กอฃทัพน้อย1 ที่ทำงานกับ พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 มายาวนาน เป็น ผบ.ร.29พัน2 และ พันโทประจักษ์ ระลึก เป็น ผบ.ร.29พัน3 พันโทอภิชัย นิยมเทศ เป็น ผบ.ร.19 พัน1

พล.ม.2รอ.—พันโทณัฐพล บุญกระพือ ผบ.ม.พัน3 รอ. เป็น เสธ. ม.5รอ แล้วให้ พันโท กิตติ ฉ่ำสาสตร์ จาก ผู้พันม้าเนื้อ ผบ.ม.พัน29 รอ. มาคุมม้าเหล็กเป็น ผบ.ม.พัน 3 รอ. แทน และให้ พันโทศันสนะ เพ็ชร์สุข หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ม.2รอ. มาเป็น ผบ.ม.พัน29 รอ. แทน

รวมทั้งมีการเปลี่ยนผู้พันทหารม้า ของ กรมทหารม้าที่4 และ 5 ที่ สระบุรี อีกหลายกองพัน

นอกจากนี้ ผู้พันหนุ่ม พันโทณัฐภัทร ม่วงกล่ำ ผบ.พัน ร.มทบ.11. ขยับมาเป็น รอง ผอ.สนับสนุน บก.ทบ. ดูแล ใกล้ชิด บิ๊กแดง และส่ง เสธ.ไผ่ พันโท ณพล ทุมวงศ์. นายทหารคนเก่งที่จบที่1 รร.เสธ.ทบ.และได้ไปเรียนต่อที่สหรัฐฯ ทีมงาน บิ๊กแดง มาเป็น ผบ.พัน ร.มทบ.11 แทน

ส่วนทหารรบพิเศษ- พันโท ทรงยศ ทองศรี เป็น ผบ.รพศ.2พัน2 พันโทปัณณวิชญ์ มาณะสม เป็น ผบ.รพศ.5พัน1

ที่สำคัญ มีการเปลี่ยน ผู้การกรมทหารพราน ชายแดนใต้ เกิอบหมด เพราะ อยู่กันมานาน หลายปี ควรจะได้เติบโต

พันเอก สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผบ.ทหารพราน 41 เป็น รองผบ.ร.5 พันเอก อรรถพล คงสง หน.กองกพลังพล มทบ.42 เป็น ผบ.ทหารพราน41 พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว เป็น รองผบ.ร.25. และ พันเอก กรกฏ เจริญฤทธิ์ ผบ.ทหารพราน46 มาเป็น ผบ.ทหารพราน44

พันเอก สฐิรพงษ์ อาจหาญ ผบ.ทหารพราน48 เป็น รองผบ.ร.15 พันเอก เอกพงษ์ เลขนอก จาก หน.กองข่าว มทบ.46 เป็น ผบ.ทหารพราน 48

พันเอกธีรพัชร์ เอมพันธ์ เป็น ผบ.ทหารพราน45

พันเอก กรกฎ เจริญฤทธิ์ เป็น ผบ.ทหารพราน 44 พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย เป็น ผบ.ทหารพราน 46

error: Content is protected !!