วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

อยากตัดก็ตัดไป GSP …..ถึงเวลาพึ่งปัญญาคนไทยเอง แล้ว

นายพล ทัพฟ้า” เขียนบทความ สะกิดรัฐบาล อย่าไปง้อสหรัฐฯ….อยากตัดก็ตัดไป GSP …..ถึงเวลาพึ่งปัญญาคนไทยเอง แล้ว ….ไม่อย่างนั้นก็เป็นอยู่แบบนี้ ….ถาม จะไปเจรจา แสดงว่าต้องการจะอยู่ในกำมือของสหรัฐฯต่อไป อย่างไม่คิดจะเป็นไทแก่ตัวเอง หรือ …!!

GSP กับ “ความหวั่นไหวของนักการเมืองไทย”

มันเป็นไปได้อย่างไรในความคิดของนักการเมืองไทย
_มุ่งขายผลผลิตอเมริกัน(ในประเทศไทย)ให้กับอเมริกันเพื่อหวังให้ประเทศไทยมีรายได้ ทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้เลย

คนไทยได้อะไร???

ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมาหลังจากที่ฝรั่งจำนวนมากได้เข้ามาลงทุนประเทศไทย : สหรัฐอันดับ1 ญี่ปุ่นอันดับ2 ไต้หวัน อันดับ3. …

ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนกลุ่มดังกล่าวต่างร่ำรวย ขณะที่คนไทยเราเองกลายเป็นแรงงานราคาถูกจนตกอยู่ในฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง

และคาดว่าคนไทยน่าจะยิ่งยากจนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและคงจะต้องพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติมากยิ่งกว่าปัจจุบัน(ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล)และมันจะมีสภาพเช่นนี้ไปจนถึงยุคอนาคตอันยาวไกล)

คนไทยไม่ได้อะไรเลย ตลอดระยะเวลายาวนานกว่าศตวรรษ
-นวัตกรรมอเมริกันก็ยังเป็นนวัตกรรมอเมริกัน
-ปัญญาอเมริกันก็ยังเป็นปัญญาอเมริกัน
ทุกอย่างยังเป็นของอเมริกัน

ดังนั้น การ”ถูกตัด”จีเอสพี. ก็หมายถึงการถูก”ลอยแพ”นั่นเอง

สำหรับ อเมริกัน……ในคราใดที่หมดความต้องการสินค้าอเมริกันที่มีฐานผลิตในต่างประเทศ(ในประเทศไทย) อเมริกันก็จะลอยแพชาตินั้น(ลอยแพไทย)ทันที

เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ในทุกครั้ง….ทว่าคนไทยก็ไม่เคยคิดและไม่หลาบจำ

คนไทยไม่คิดและไม่หลาบจำก็เนื่องมาจากว่าคนไทยจำเป็นต้องพึ่งพาปัญญาอเมริกัน(ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป/เยอรมัน/อังกฤษ/ฝรั่งเศส/เนเธอร์แลนด์…)ตลอดไป โดยไม่มีทางเลือก คนไทยเลือกไม่ได้

คนไทยเลือกไม่ได้เพราะว่าคนไทยไม่มีปัญญาเป็นของตนเอง

ในความเป็นชาติไทย

จะ“ตัดก็ตัดไป”

ตัดจีเอสพี. ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรหากเรามีปัญญาเป็นของตนเอง

ขายสินค้าให้อเมริกันไม่ได้….ก็ขายให้ชาติอื่น คงมีสักชาติที่ต้องการสินค้าจากปัญญาไทย

ข้อเท็จจริง

ปัญญาของคนไทยเรานั้น หากเราใส่มันลงไปในธรรมชาติรอบตัวกับใส่ลงในทำเลที่ตั้งที่เป็นเลิศ แห่งดินแดนสุวรรณภูมิของไทยเราเองแล้ว เราก็จะสามารถบันดาลให้ประเทศไทยมีสินค้านวัตกรรม/ผลผลิต-บริการชั้นเลิศราคาแพงเป็นที่ต้องการของชาวโลกได้มากมหาศาล

ที่มันมิได้เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากเราคนไทยมิได้เพียรพยายามสร้างปัญญาไทยขึ้นมาและมุ่งมั่นใช้ปัญญาของไทยเราเองสรรสร้างสินค้านวัตกรรม-บริการชั้นเลิศขึ้นมาเท่านั้น

ในเมื่อเราคนไทยไม่มีปัญญาไทยเราเองและใส่มันลงในผลผลิตทางธรรมชาติที่เราสามารถส่งมันไปขายในสหรัฐ(ในญี่ปุ่น/ในไต้หวัน/ในยุโรป/ในเกาหลี/ใน…)มันทั้งหมดจึงกลายเป็นสินค้าราคาถูกที่พร้อมจะถูกตัดสิทธิ์ใดๆ(ตัดจีเอสพี)ได้ทันที

นักการเมืองไทยคิดไม่เป็น และไม่เคยคิดที่จะคิด

นักการเมืองไทยยังจำภาพว่าสหรัฐฯคือพี่เอื้อย. ผู้เอ็นดูประเทศไทยเสมอคล้ายดังเช่นสมัยสิ้นสงครามโลกครั้งที่2

(สหรัฐช่วยสยาม/ไทยในสมัยสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ก็เนื่องจากว่ามีเป้าหมายที่จะครอบงำประเทศไทยให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อใช้ไทยเป็นด่านหน้ายับยั้งคอมมิวนิสต์มิให้แผ่กระจายครอบคลุมโลก

หลายประเทศผู้แพ้สงครามเช่นเยอรมัน ญี่ปุ่น มิได้ปล่อยให้สหรัฐเข้าครอบงำประเทศของตนมากดังเช่นประเทศไทย ในการนี้เยอรมันกับญี่ปุ่นใช้ช่วงเวลาที่ถูกอเมริกันครอบงำทำการฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมให้เป็นของตนเองขึ้นมา

ณ วันนี้เยอรมัน กับญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้ว ทว่าไทยในทางตรงข้ามกลับยากจนและยังคงต้องพึ่งพาสหรัฐแบบเต็มตัวอยู่ต่อไป)

ประเทศไทยในระยะเวลานานกว่าศตวรรษภายใต้อุ้งมือของสหรัฐฯ มิได้ใช้โอกาสทำการสร้างปัญญาและใช้ปัญญาให้เป็นของตนเองดังเช่นเยอรมันกับญี่ปุ่นแต่ประการใด

ไทยก็ยังเป็นไทยที่เป็นเบี้ยล่างของอเมริกันมาจนถึงทุกวันนี้

กรณีของการ “ตัดจีเอสพี” แล้วทำให้ไทยรู้สึกเดือดร้อนครั้งนี้. เป็นที่ประจักษ์ชัดบนความล้มเหลวของวิธีคิดของนักการเมืองไทยทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ปัญหาของไทย โดยนักการเมืองไทยคือว่าเราคนไทยขาดนักการเมืองไทยที่เป็นผู้นำที่ดี/ที่มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นทำหน้าที่นำพาคนไทย/นำพาประเทศไทยออกจากอุ้งมือของสหรัฐ(ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป จีน เกาหลี.. )ให้สหรัฐนั้นคงสถานะเป็นเพียงประเทศคู่ค้าและ/หรือให้เป็นเพียงประเทศที่มีศักยภาพเท่าเทียมกันภายใต้การมีปัญญาที่เท่ากันเท่านั้น มิใช่ว่าให้ประเทศไทยยังคงสถานะเป็นประเทศผู้พึ่งพาอยู่ตลอดไปจนเสมือนกับว่าขาดอธิปไตยเป็นของตนเอง

การที่นักการเมืองไทย/ผู้บริหารระดับสูงของราชการไทย-ข้าราชการไทยยินดีที่จะ(เดินทาง)ไปทำการเจรจาอ้อนวอนสหรัฐฯขอความช่วยเหลือรับสิทธิ์จีเอสพี.ต่อไปอีกนั้น ถือเป็นเสมือนกับว่าไทยเรายังคงต้องการจะอยู่ในกำมือของสหรัฐต่อไปอย่างไม่คิดจะเป็นไทแก่ตัวเอง…!!

โดย…
“เสืออากาศ 24/7”
คอลัมนิสต์ นายพลทัพฟ้า

error: Content is protected !!