วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

หลังบ้าน ก็ ซัมมิท!!

03 พ.ย. 2019
141

 

“อ.น้อง นราพร” ภริยา นายกฯ นำบรรดาภริยาผู้นำประเทศ ร่วม กิจกรรมเชิงวิชาการสำหรับคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน
และ External Parners ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่กี่ยวข้อง
เรื่อง การแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ

error: Content is protected !!