วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ตรวจฉี่ ตรวจร่างกาย

02 พ.ย. 2019
386

 

อีกภารกิจของ กองทัพ เมื่อรับ “ทหารใหม่” เข้าค่าย…..ตรวจร่างกาย ตรวจฉี่ ใครเคยใช้ยา ติดยา ก็ต้องบำบัด และสังเกตุพฤติกรรม แต่ละคน….”บิ๊กกบ” ส่ง 2โฆษกทัพไทย เยี่ยม น้องๆทหารใหม่ ขอให้คลายกังวล ย้ำ มาตรฐานการฝึก

“เสธ.ปริ้นซ์”พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ “เสธ.บุ๋ม”พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งที่ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

และกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อนำความห่วงใยของ บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปมอบให้ทหารใหม่ ที่เปรียบได้กับ “น้องคนเล็ก” ของกองทัพ

พลเอก พรพิพัฒน์ ได้สั่งการให้ หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ดูแลและเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายที่เข้าประจำการอย่างดีที่สุด ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมในทุกด้าน ตลอดจนการชี้แจงสิทธิที่ทหารใหม่จะได้รับระหว่างการรับราชการ

รวมทั้งสิทธิสวัสดิการ การดูแลทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร และการฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรฐานการฝึก มาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และให้มีการวางแผนเผชิญเหตุ เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย การเตรียมอุปกรณ์บรรเทาความร้อน และจัดการฝึกในสภาพอากาศที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกทุกนาย

โดยเปิดโอกาสให้ญาติและครอบครัว เข้าเยี่ยมชมกรรมวิธีในการดูแลทหารใหม่ในทุกขั้นตอน ทั้งอาคารที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง เป็นต้น เพื่อให้ครอบครัวคลายกังวลและเกิดภาคภูมิใจว่า บุตรหลานได้มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

โดยขั้นตอน จะค่อยๆปรับเปลี่ยน น้องๆทหารใหม่ จากพลเรือน เป็นทหาร จาก ตัดผม แต่งตัวเหมือนกัน ทำอะไรพร้อมๆกัน มีระเบียบวินัย ทำตามตารางเวลา

error: Content is protected !!