วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

ทภ.3 ต้อนรับทหารใหม่!!!

01 พ.ย. 2019
273

 

“รองโม”พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองทัพภาคที่ 3 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาเข้ารับราชการ ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ(ทหารใหม่)เข้ารับราชการโดยจัดพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นั้น
กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ และระบบการฝึกทหารกองประจำการ(ทหารใหม่ จำนวน 10 สัปดาห์) ของกองทัพบก รวมทั้งชี้แจงสิทธิที่ทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) จะได้รับระหว่างการรับราชการการศึกษาต่อระหว่างอยู่ในกองประจำการ การฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ เน้นย้ำความจำเป็นของการเป็นทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจ ที่มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว และญาติทหารใหม่ และส่งข่าวระหว่างที่ทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) กำลังดำเนินการฝึกให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่คลายกังวลและเมื่อทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) ฝึกครบ 10 สัปดาห์ เชิญชวนครอบครัวและญาติทหารใหม่ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่รับทราบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่

error: Content is protected !!