วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

หลวงพ่อ ให้ของดี “บิ๊กแดง” เพียบ!!

01 พ.ย. 2019
128

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ถวาย กฐินพระราชทาน ทบ. วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เชียงใหม่ เงินทำบุญ 5.2 ล้านบาท …..

โดย พระสงฆ์สมณะศักดิ์ ที่มาทำพิธี คือ
1.พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวรณฺณสิริ ป.ร. 7)
2.พ.ม.รัชวัตร ฐิตาโภ ป.ร.9
3.พ.ม.ประจักรษ์ ภูริวฑฒโภ ป.ร.9
4. พ.ม.สกล วิโรจนกตติ ป.ร.9
5.พระครูสิริเจติยานุกูล
6.พ.ม.สุนทร สุนทรเมธี ป.ร.7
7. พ.ม.ณํฐพล สิริเมธี ป.ร.5
8. พระครูปลัดสุรเดช สิริสุวณฺโณ
9. พระครูธรรมธร ชัยวิชิต ชยาภินนฺโท
10 พระครูวิจิตรสัฆการ
จล. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร รจภ.7 (เชียงใหม่ – ลำพูน –แม่ฮอ่งสอน)

error: Content is protected !!