วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

Maroon Beret, Hey! ท่านี้ ก็มา!!

01 พ.ย. 2019
137

 

ถ้าไม่ได้ไป เยี่ยม “กองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10” หน่วย Maroon Beret หน่วยส่งทางอากาศ ของมาเลเซีย หน่วยนี้….. ก็คงไม่มีโอกาสได้เห็น
บิ๊กกบ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ บิ๊กๆ ทัพไทย พร้อมด้วย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ทำท่า ประจำ ของเขา แบบนี้ ล่ะ

บิ๊กกบ ตรวจเยี่ยมกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยได้เข้าชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ “หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว” กองทัพบกมาเลเซีย

และเข้าพิธีรับหมวกเบเรต์สีแดง หรือ Maroon Beret และปีกร่มกิตติมศักดิ์จาก ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย

โดยผู้ที่จะสวมหมวกเบเรต์สีแดง ของกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 ได้ จะต้องผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานหลักสูตรส่งทางอากาศ

พิธีรับหมวกถือว่าเป็นการให้เกียรติระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ

error: Content is protected !!