วันพุธ, 29 กันยายน 2564

เข้าค่าย

01 พ.ย. 2019
150

 

ทัพภาค 3 เปิดค่าย ต้อนรับ ทหารใหม่ และ ครอบครัว…. “รองโม” มาดูแลด้วยตนเอง


บิ๊กโม พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองทัพภาค3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว และญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) เข้ารับราชการ ที่ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือง พิษณุโลก

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้จัดพร้อมเพรียงกันทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ และระบบการฝึกทหารกองประจำการ(ทหารใหม่ 10สัปดาห์) ของกองทัพบก

รวมทั้งชี้แจงสิทธิที่ทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) จะได้รับระหว่างการรับราชการการศึกษาต่อระหว่างอยู่ในกองประจำการ

การฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ เน้นย้ำความจำเป็นของการเป็นทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจ ที่มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว และญาติทหารใหม่ และส่งข่าวระหว่างที่ทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) กำลังดำเนินการฝึกให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่คลายกังวล

และเมื่อทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) ฝึกครบ 10 สัปดาห์ เชิญชวนครอบครัวและญาติทหารใหม่ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ รับทราบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่

error: Content is protected !!