วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

HLC #36

01 พ.ย. 2019
192

 

“ผบ.สูงสุด” นำทีม ทัพไทย-แม่ทัพ4 บิน มะละกา พบ”ผบ.ทบ.”มาเลเซีย ถก
High Level Committee ความร่วมมือ
ความมั่นคง ปลอดภัย -การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกัน

บิ๊กกบ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร
และ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และคณะ เดินทางร่วมประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC- High Level Committee) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 36

ที่โรงแรม Holiday Inn รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย

โดยมี พล.อ. TAN SRI HJ AHMAD HASBULLAH BIN H MOHD NAWAW ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ต้อนรับ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซียในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 36 มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ

ประธานฝ่ายไทย คือ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะเดียวกันประธานฝ่ายมาเลเซียคือ พล.อ.TAN SRI HJ AHMAD HASBULLAH BIN H MOHD NAWAW ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย

ถือเป็นการประชุมร่วมแสดงจุดยืนความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของกองทัพ และหน่วยงานทั้ง 2 ประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมพัฒนาและบริหารจัดการแนวชายแดนในทุกมิติ

ในที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งไม่เพียงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย

แต่ยังสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย

error: Content is protected !!