วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“บิ๊กกบ” หมวกแดง

01 พ.ย. 2019
651

 

ผบ.สูงสุด เยือน “กองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10” รับ Maroon Beret หน่วยRDF ทบ.มาเลเซีย

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย

โดยได้เข้าชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ “หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว” กองทัพบกมาเลเซีย

และเข้าพิธีรับหมวกเบเรต์สีแดง หรือ Maroon Beret และปีกร่มกิตติมศักดิ์จาก ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย

โดยผู้ที่จะสวมหมวกเบเรต์สีแดง ของกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 ได้ จะต้องผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานหลักสูตรส่งทางอากาศ

พิธีรับหมวกถือว่าเป็นการให้เกียรติระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ

error: Content is protected !!