วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ค่ายสุรสีห์ ครึกครื้น!

01 พ.ย. 2019
108

 

“บิ๊กหลอด” มาเอง! ต้อนรับทหารน้องๆทหารใหม่ เข้าประจำการ พร้อมเปิดหน่วย ให้ญาติเยี่ยมชม “บ้านหลังใหม่”ของลูกหลาน ยัน ไม่มีการใช้ความรุนแรง ขอให้สบายใจ

“บิ๊กหลอด”พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9, ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 2/2562 ที่มารายงานตัวเข้าประจำการที่ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี 1-4 พฤศจิกายน นี้

โดยได้เดินทักทายทหารใหม่และญาติ พร้อมให้ความมั่นใจว่า ทุกหน่วยทหารจะให้การดูแลทหารใหม่ หรือ ทหารเกณฑ์ ผลัด 2 อย่างดีที่สุด เพื่อคลายความกังวลใจของญาติทหารใหม่

นอกจากนี้ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยได้เปิด “บ้านหลังใหม่”ให้ครอบครัวญาติทหารใหม่ ร่วมสังเกตการณ์กรรมวิธีด้านธุรการทหารใหม่

เยี่ยมชมอาคาร สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ พร้อมอธิบายกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม สิทธิและสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวทหารใหม่

รวมทั้งได้จัดเตรียมสถานที่พักคอย พร้อมบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับครอบครัวญาติทหารใหม่

รวมถึงจัดยานพาหนะไปส่งครอบครัวญาติทหารใหม่ ที่สถานนีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ หลังจบกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับน้องๆทหารใหม่และครอบครัว

สำหรับกองพลทหารราบที่ 9 ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งในปีนี้จะมีทหารกองประจำการประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 สังกัดกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ และศรีสะเกษ ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,914 นาย

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก เกิดความมั่นใจในสภาพความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารใหม่ รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึก โดยเฉพาะปัญหาโรคลมร้อน (Heat Stoke) หรือการสูญเสียระหว่างการฝึก ต้องไม่มีโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ได้มีนโยบายในการดูแลน้องคนเล็ก ในด้านสวัสดิการทุกๆด้านให้ครบถ้วน

รวมถึงการกำหนดการลาพักกลับบ้าน หลังจากการฝึกห้วงเป็นทหารใหม่ไปแล้ว ให้เป็นวงรอบอย่างชัดเจน

รวมทั้งเน้นย้ำในคุณภาพทางโภชนาการทางอาหาร ซึ่งการประกอบอาหารด้วยกับข้าว 2 อย่าง โดยในทุกมื้อจะต้องมีการเสริมอาหารพิเศษ เช่นในทุกเช้ามีเมนูไข่วันละฟอง เพิ่มเติมด้วยโอวันตินหรือน้ำเต้าหู้

สำหรับมื้อกลางวันจะต้องมีขนมหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งในทุกสัปดาห์จะมีอาหารประจำภาค หรืออาหารท้องถิ่น ในห้วงกลางวัน
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ากองทัพบกไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงใดๆกับพลทหารกองประจำการ หรือกำลังพลทุกระดับชั้น ในทุกกรณี เพราะกำลังพลทุกคนถือเป็นบุคคลากรอันมีค่ากองทัพบกที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ตลอดจนขอให้ญาติของทหารใหม่มั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

error: Content is protected !!