วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทอ.สุดเจ๋ง!!

ตั้ง “ฝูงบิน UAV-Drone วัฒนานคร” พร้อมปฏิบัติการ ในทุกภารกิจ แถมใช้ U1 ที่วิจัยพัฒนา จน ผลิตใช้เอง และเข้าประจำการ แล้ว ..โดยใช้ ฝูงบิน206 เดิมเป็นฐานปฏิบัติการ

ทอ.ตั้ง ฝูงบินUAV- Drone ขึ้นที่ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 206 หรือฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยใช้ UAV รุ่นU1 ทั้ง 17 ลำ ที่ ผลิตเอง. เข้าประจำการ ในฝูงบิน อากาศยานไร้คนขับ UAV

นอกเหนือจากที่ซื้อจาก ต่างประเทศ ที่มีอยู่แล้ว

ตั้งฝูงบิน ไว้แถวๆ นี้ ไม่ต้องบอกนะว่า มี ภารกิจอะไรบ้าง !!

แต่ขอให้มั่นใจ ทัพอากาศไทย ดูแลน่านฟ้าไทย ได้ในทุกมิติ ไปจนถึง อวกาศ เลยเชียว !!

ทอ.เผย แผนพัฒนา กองทัพอากาศ Smart AirForce ในคลิป โดยระบุถึง การผลิต UAV แบบ U1 ที่นำเข้าประจำการ จริงแล้ว 17 ลำ

https://www.facebook.com/213878568641741/posts/2918142928215278/

error: Content is protected !!