วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

สานต่อเจตนารมณ์ “ป๋า”

31 ต.ค. 2019
237

 

“บิ๊กแอ้ด” พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และรักษาการประธานองคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ปิดโครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่36

ที่ ห้องประชุม IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลอง5 อ.คลองหลวง จ ปทมุธานี

พลเอก สุรยุทธ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ โดยเปิด-ปิดโครงการ และพบปะเยาวชน ด้วยตนเอง มาทุกรุ่น โดยเฉพาะ เมื่อ พลเอกเปรม ถึงอสัญกรรม พลเอก สุรยุทธ์ ก็ดูแลเองทุกอย่าง

โดยได้ มอบวุฒิบัตรแก่เยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 15 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 -ประกอบด้วย เยาวชน ครูพี่เลี้ยง จากจังหวัดยะลา 45 คน เยาวชนนับถือศาสนาพุทธ 7 คน เยาวชนนับถือศาสนาอิสลาม 37 คน และเยาวชนนับถือศาสนาคริสต์ 1 คน

ชุดที่2- เยาวชน ครูพี่เลี้ยง จากจังหวัดปัตตานี 80 คน เยาวชนนับถือศาสนาพุทธ 8 คน และเยาวชนนับถือศาสนาอิสลาม 72 คน

ชุดที่3 ประกอบด้วย เยาวชน ครูพี่เลี้ยง จากจังหวัดนราธิวาส 85 คน เยาวชนนับถือศาสนาพุทธ 17 คน และเยาวชนนับถือศาสนาอิสลาม 68 คน

ชุดที่ 4 ประกอบด้วย เยาวชน ครูพี่เลี้ยง จากจังหวัดสงขลา 61 คน เยาวชนนับถือศาสนาพุทธ 47 คน และเยาวชนนับถือศาสนาอิสลาม 14 คน

ชุดที่ 5 ประกอบด้วย เยาวชน ครูพี่เลี้ยง จากจังหวัดสตูล 49 คน เยาวชนนับถือศาสนาพุทธ 24 คน เยาวชนนับถือศาสนาอิสลาม 24 คน และเยาวชนนับถือศาสนาคริสต์ 1 คน

ชุดที่ 6- ครอบครัวอุปถัมภ์ จากกรุงเทพมหานคร 50 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 44 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 6 ครอบครัว

ชุดที่ 7- ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา 13 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 8ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 5 ครอบครัว)

ชุดที่ 8 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดชลบุรี 13 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 8 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 5 ครอบครัว)

ชุดที่ 9 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดนครนายก 13 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 8 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 5 ครอบครัว)

ชุดที่ 10 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดนนทบุรี 10 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 8 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 2 ครอบครัว)

ชุดที่ 11 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดปทุมธานี 13 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 8 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 5 ครอบครัว)

ชุดที่ 12 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนา อิสลาม 10 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 5 ครอบครัว)

ชุดที่ 13 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดสมุทรปราการ 14 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 8 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 6 ครอบครัว)

ชุดที่ 14 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดสระบุรี 13 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 8 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 5 ครอบครัว)

ชุดที่ 15 ประกอบด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ จากจังหวัดอ่างทอง 6 ครอบครัว (ครอบครัวศาสนาอิสลาม 4 ครอบครัว / ครอบครัวศาสนาพุทธ 2 ครอบครัว)

error: Content is protected !!