วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

มอบ “ห้องน้ำสำเร็จรูป” ให้ ทบ.ไว้ใช้ในยามเกิดสาธารณภัย

 

พลโท วิชาญ สุขสง รองเสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนผบ.ทบ. รับมอบชุดห้องน้ำสำเร็จรูป 30 ชุด มูลค่าชุดละ 40,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,200,000 บาท จาก บริษัท ลัคกี้บิลดิ้งซิสเท็ม จำกัด โดย
คุณสุรศักดิ์ คุณานันทกุล รองประธานกรรมการบริหาร

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ประสบภัยต่างๆ หรือภารกิจอื่นๆ ตามที่ กองทัพบก พิจารณาเห็นสมควร

เพราะ กองทัพบก เป็นหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลจากภัยพิบัติต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จึงได้มอบชุดห้องน้ำสำเร็จรูปดังกล่าว เพื่อให้นำไปใช้ในภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย หรือภารกิจอื่นๆ ของกองทัพบก

ทั้งนี้ทาง บริษัท ลัคกี้บิลดิ้งฯ ได้เคยมอบชุดห้องน้ำสำเร็จรูป ให้กับ ทภ.1/ศบภ.ทบ.1 จำนวน 60 ชุด และ ทภ.2/ศบภ.ทภ.2 จำนวน 88 ชุด

error: Content is protected !!