วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ทัพฟ้า โปร่งใส!

 

เปิดเผย แผน upgrade-modify
F-5 Super Tigris จรวดนำวิถี IRIS-T , Smart Bomb และ เครื่องบิน Alpha Jet, Peace Maker ยึดหลัก Purchase and Development ตั้งเกณฑ์ ให้ คนไทยและ ทอ. มีส่วนในการพัฒนาทุกอย่าง

กองทัพอากาศ ทำคลิป เผยแพร่ แผนการพัฒนา Smart AirForce ในยุคของ บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.

โดยเผยแผนการ อัพเกรด และ modify เครื่องบิน F-5 Super Tigris ทั้งในส่วนของ Glass Cockpit, Operational Flight Program ( OFP) และ จรวดนำวิถี IRIS-T , Smart Bomb Lizard IV และ Link T

และแผนการอัพเกรด เครื่องบ่นโจมตี Alphajet ทั้ง Glass Cockpit, Operational Flight Program ( OFP) ,Smart Bomb และ Link -TH

รวมทั้งการอัพเกรด เครื่องบินโจมตีแบบธุรการ AU-23 Peace Maker ทั้ง Glass Cockpits ระบบAvionics

ทั้งนี้ ทอ. ยึดหลัก Purchase and Development โดย การ อัพเกรดและ modify ต่างๆ จะทำโดยคนไทย และ กำหนด Con Ops PDR/CDR โดยคนไทย

ในการทำต้นแบบ ร่วมด้วย ส่วนที่เหลือ ทอ.ทำเอง และทำIntegration ร่วม และ ทดสอบทำเองทั้งหมด

รวมทั้ง รับรองการใช้งาน และ certifyเอง ทั้งหมด

https://www.facebook.com/213878568641741/posts/2918142928215278/

error: Content is protected !!