วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

กฐิน นายกฯ 6 ล้าน

31 ต.ค. 2019
99

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ‬2562
ที้ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โดยมี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมบุญ

โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,047,842 บาทถ้วน

error: Content is protected !!