วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ทัพฟ้าไทย. เตรียมเสนอ Air ASEAN Exercise ฝึกร่วม ทอ.อาเซี่ยน Air Power – Cyber – Space พัฒนา SOPทอ.อาเซียน ร่วมกัน-เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

คอลัมน์ นายพลลูกทัพฟ้า “เสืออากาศ24/7” เผย แนวคิดของทัพฟ้าไทย ในการฝึกร่วมทางอากาศของ 10ทัพฟ้าอาเซี่ยน

ภารกิจทางทหารของไทยและอาเซียนและการปฏิบัติการทางทหาร ที่มิใช่การสงคราม (MOOT War) ของไทย และของอาเซียน

ภารกิจ(ป้องกัน)บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน(HADR)ให้กับชาวไทยและชาวอาเซียน

เพื่อรวมพลังด้านกำลังทางอากาศชาติอาเซียน

ด้วยการประกอบกำลังทางอากาศร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน

ที่จะทำให้หยั่งรู้ขีดความสามารถทางด้านกำลังทางอากาศของประเทศอาเซียน

หยั่งรู้ขีดความสามารถทางด้านกำลังทางอากาศของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในลักษณะ “ยุทธการล่อเสือเข้าถ้ำ”

ตัวอย่างสำคัญก็คือ กรณี เครื่องบิน.Mig-21 ของอินเดีย ทำการรบทางอากาศต่อสู้กับ เครื่องบิน F-16 ของปากีสถาน ในลักษณะดวลกันซึ่งหน้า

โดย Mig-21 จำนวน1ลำได้ยิง F-16ตก 1ลำ เพียงแค่นี้ ก็สื่อถึงชัยชนะของการรบด้วยกำลังทางอากาศได้เลยทีเดียว

ด้วยการจัดการฝึกขนาดใหญ่ที่รวมกำลังทางอากาศของอาเซียน และคู่เจรจาอาเซียนที่สนใจ เข้าด้วยกัน โดยเรารับเป็นเจ้าภาพหลัก

ระดมทรัพยากรด้านกำลังทางอากาศนานาประเภทเข้ามาปฏิบัติการร่วมกัน ได้แก่

ผู้นำกองทัพอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน

นักรบทางอากาศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจากประเทศคู่เจรจา

อากาศยานนานาชนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจากประเทศคู่เจรจา

ฐานบินปฏิบัติการในประเทศไทยที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักและฐานบินปฏิบัติการหน้า/ฐานบินปฏิบัติการสำรองของกองทัพอากาศไทย

ห้วงอากาศของประเทศไทยและ/หรือของประเทศสมาชิกอาเซียน

กลไกกฎระเบียบ(SOP)ที่กองทัพอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันพัฒนาและใช้ร่วมกันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เทคโนโลยีของอาเซียนที่เกิดจากปัญญาของคนไทยและชาวอาเซียน

แนวคิดAir ASEAN Exerciseน่าจะเป็นรูปธรรมได้ภายในปี2020 อันเป็นปีแห่งกำลังทางอากาศยุคอนาคต

“เสืออากาศ 24/7”
30ตค.2562

error: Content is protected !!