วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“กองพลยุทธศาสตร์”

30 ต.ค. 2019
949

 

“แม่ทัพภาค1” ยก “พล.ร.11” เป็น “กองพลยุทธศาสตร์” ของ ทบ. เตือนกำลังพล เตรียมความพร้อ. ร่างกาย-ความรู้ในหน้าที่ รองรับการเป็น หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบก แนะ คิด Motto สร้าง พล.ร.11 ปึกแผ่น-พร้อม รบ-มั่นคง น่าเกรงขาม

แม่ทัพหนุ่ย พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 ตรวจเยี่ยม กองพลทหารราบที่11(พล.ร.11 ) พร้อมมอบโอวาท ให้กำลังพลเตรียมความพร้อม ในเรื่องของร่างกายและความรู้ในหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับการเป็น หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบก

พร้อมให้ข้อแนะนำให้ คิดข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ และ Motto ของหน่วยในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับหน่วย มีความพร้อม มั่นคง น่าเกรงขาม เป็น “กองพลยุทธศาสตร์”สร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพบกและประชาชนต่อไป

โดยมี บิ๊กปู พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกผบ.พล.ร.11 ,ผบ.นขต.พล.ร.11,ฝสธ.และ กพ.นายทหาร นายสิบ พลทหาร ของกองพลทหารราบที่ 11 ต้อนรับ

error: Content is protected !!