วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“นายกฯ” ขอสื่อ ช่วยกัน ดูแล ระมัดระวัง เรื่อง Fake News ข่าวปลอม

29 ต.ค. 2019
112

 

DE เปิด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 1 พย. ที่จะรับเรื่องร้องเรียน ข่าวปลอม มาจาก ประชาชน แล้วตรวจสอบ และแจ้งเตือน

“นายกฯ” ขอสื่อ ช่วยกัน ดูแล ระมัดระวัง เรื่อง Fake News ข่าวปลอม บางที ปล่อยข่าวปลอม ไว้แล้ว ก็ลบเพจ แล้ว หายตัวไป ก็มี

error: Content is protected !!