วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

เครื่องแบบทหาร กับ ผ้าขาวม้าจากชาวบ้าน ก็เข้ากันดี เมื่อลงพื้นที่

28 ต.ค. 2019
152

 

“แม่ทัพ1” สวมหมวก กอ.รมน.พบปะชาวสุพรรณฯ เดินหน้า “เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อความยั่งยืน”

“แม่ทัพหนุ่ย” พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 และ ผอ.รมน.ภาค1 ตรวจเยี่ยม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อความยั่งยืน” ของ กอ.รมน. จ.สุพรรณบุรี

โดยมี แม่ทัพน้อยต่อ พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อย 1 ร่วมคณะด้วย

error: Content is protected !!