วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

หลังบ้าน 2 ผช.ผบ.ทบ. 2 เสือ ทบ.ใหม่ “ดร.อ้อ” แสดงความยินดี

28 ต.ค. 2019
926

 

ในการโยกย้าย 1 ตค นี้ ในระดับ5 เสือทบ. มีเพิ่ม ผช.ผบ.ทบ. ขึ้นมาใหม่ 2 คน ส่วน ผบ.ทบ. ยังคงเป็น บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่เป็น ผบทบ.ต่อเป็นปีที่2. บิ๊กเล็ก พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบทบ. และ บิ๊กเป้ง พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. ตามเดิม

วันนี้ “ดร.อ้อ” รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์. นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก แสดงความยินดีกับสมาชิกแม่บ้านทหารบก ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ที่ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต

โดยได้ยืนดีกับ คุณตุ้งชิง พันเอกหญิงชุติมา ประภูชะเนย์ ภริยา บิ๊กนัย พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ.(1) และ”อ.เฌอ” พันเอกหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ภริยา บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบทบ. ที่คาดกันว่า จะเป็น ผบ.ทบ.คนต่อไป

ดร.อ้อ กล่าวว่า ยินดีกับสมาชิกแม่บ้านทหารบก ทุกคนที่คู่สมรสได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลความภาคภูมิใจ แก่วงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นเกียรติกับสมาคมหน้าบ้านทหารบกและกองทัพบก

โดยรวมการดำเนินภารกิจของกองทัพในช่วงที่ผ่านมา คู่สมรสได้เป็นกลไกสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งได้ส่งเสริมให้กองทัพมีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็งมีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับถึงการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฎิบัติหน้าที่ของทุกท่าน ในฐานะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่จะต้องดำเนินการสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก ในการดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลของกองทัพบกให้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อการเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลของกองทัพบก ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ

พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

ซึ่งภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกองทัพบกและส่วนรวมที่สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้ดำเนินการตลอดมา

จึงขอให้สมาชิกแม่บ้านทหารบกทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจทุกด้านของสมาคมให้บรรลุผลสำเร็จ

error: Content is protected !!