วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม” คุมวงการ กีฬา….

28 ต.ค. 2019
192

 

เป็นทั้ง ประธานโอลิมปิคฯ และรองนายกฯที่คุมการกีฬาฯ และเป็น ประธาน กกท.

บิ๊กป้อม ประชุม มอบนโยบาย การกีฬาฯ และสมาคมกีฬาฯ มุ่งความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ตั้งเป้าเป็น “เจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นาบกฯ และประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬาร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมี รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นายกฯเปิดเผยว่าพล.อ.ประวิตร มอบนโยบายโดยเน้นย้ำให้สมาคมกีฬาฯ ซึ่งมีถึง 84 สมาคม จะต้องนำนโยบายด้านการกีฬาเพื่อไปใช้เป็นแนวทางกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยถือเป็นองค์กรหลักในการ บูรณาการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ความเป็นอาชีพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จะต้องมีแผนงานโครงการสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติมุ่งเน้นด้านโครงสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาบุคลากรการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย

พล.อ.ประวิตร ขอให้รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ กำชับและกำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่กำหนดตามนโยบายของรัฐบาล อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก และตั้งเป้าหมายเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งนี้ให้ได้

error: Content is protected !!