วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

“จิตอาสารองรับภัยพิบัติ ปากนครโมเดล”

28 ต.ค. 2019
197

 

ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย…”รองเลขานุการ ศอ.จอส.904วปร.ภาค4” ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ

พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองเสธ.กองทัพภาค 4 และ รองเลขานุการ ศอ.จอส.904 วปร.ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครศรีธรรมราช เนื่องในโครงการ จิตอาสารองรับภัยพิบัติ ” ปากนครโมเดล ”

รองเลขานุการ ศอจ.904 วปร.ภาค4 ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติในแต่ละสถานี ถึงรูปแบบที่ให้กระชับและสร้างความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้การซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับโครงการ ปากนครโมเดล จิตอาสารองรับภัยพิบัติมีการจัดแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบ่งเป็น 5 สถานี เพื่อให้ จนท. ในแต่ละสถานีซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ จนท.ทหารและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้สามารถทำงานร่วมกันพร้อมรับมือได้ในสถานการณ์จริง

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตินอกจากนี้ โมเดลดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการ รับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในอนาคต

error: Content is protected !!