วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ค่ายทหาร คือ..วิทยาลัยลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนาย…เปรียบเป็น”เบ้าหลอม” ผลิตทหารที่มีคุณภาพ ทหารใหม่…. เสมือนลูกหลาน เป็น พี่กับน้อง !!

28 ต.ค. 2019
397

 

“แม่ทัพภาค4” มอบแนวทาง ฝึกทหารเกณฑ์ ผลัด2 สร้างทหารใหม่ ตามนโยบาย

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 พบปะผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ที่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 44 หน่วยในกองทัพภาคที่ 4 เข้าใจและปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย ไม่มีการสูญเสีย และมีมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด

สำหรับการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 นั้น จะเริ่มดำเนินการฝึก ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 62 -มกราคม 63

โดยแม่ทัพภาค 4 มีนโยบายที่ต้องการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารบกและตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

โดยเฉพาะผู้ฝึกทหารใหม่ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในการฝึกอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด ที่สำคัญต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 ว่า “หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างคน สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบก

เราต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ที่จากบ้าน จากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเรา ด้วยการสร้างฐานใหม่โดยใช้ความเข้าใจให้ถึงจิตใจ ด้วยการดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด
ให้เปรียบเสมือน พี่ที่จะคอยแนะนำน้อง ดำเนินการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป หน่วยฝึกจำเป็นจะต้องคัดเลือกครูที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาทำการฝึก ดำเนินการฝึกและบทลงโทษทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผล เป็นไปตามระเบียบ ไม่เล่นนอกเกม นอกกติกาโดยเด็ดขาด

ที่สำคัญและเน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ทุกผลัดก็คือเรื่องโรคลมร้อน ที่ทุกหน่วยจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการสูญเสียจากโรคลมร้อนเป็นอันขาด หากมีการเจ็บป่วยผู้ฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึกจะต้องทราบข้อมูล และดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการรักษาตามขั้นตอน ไม่ปล่อยไว้จนเกิดอันตรายต่อทหารใหม่

ในส่วนของด้านความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่าง ๆ ขอให้หน่วย ไปดำเนินการโดยให้ความเป็นอยู่ของทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้กับญาติทหาร ลดความกังวล สร้างความเชื่อถือต่อสังคม ว่าการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก

“ผู้ฝึกทุกนายคือหัวหน้าครอบครัวของทหาร ที่เข้ารับการฝึก 

ทหารใหม่ทุกนาย คือลูกหลานที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแล”

error: Content is protected !!