วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เมล็ดพันธุ์พระราชทาน

28 ต.ค. 2019
120

 

“กรมสมเด็จพระเทพฯ”ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ แก่ ทหารเกณฑ์ พล.ร.9 ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อไว้ประกอบอาชีพ เมื่อปลดประจำการ ….น่าปลูก น่ากิน ทั้ง ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริธร เบอร์ 1 -ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1-มะเขือเทศ

“บิ๊กหลอด” พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งผ่านการอบรมในห้วงวันที่ 7 ถึง 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 200 นาย

ที่ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริธร เบอร์ 1, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1, และ มะเขือเทศ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 200 ชุด เพื่อมอบให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพลทหารราบที่ 9 ในการนำกลับไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการนำความรู้แนวทางกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 9 ได้ดำเนินตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาท ที่ต้องการให้ทหารกองประจำการนำความรู้ด้านเกษตรแบบอินทรีย์ไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง ภายหลังจากปลดประจำการ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกัน ภายในหมู่บ้านหรือชุมชุม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยข้าราชการกองพลทหารราบที่ 9 มีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อมอบให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว ตลอดจนสร้างความปลื้มปิติให้กับทหารกองประจำการและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

error: Content is protected !!