วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

มทภ.4 มอบนโยบายหน่วยฝึก เปรียบ “ทหารใหม่เสมือนลูกหลาน”

28 ต.ค. 2019
244

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้ฝึกทหารใหม่เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ พลัดที่ 2/62 ทั้ง 44 หน่วยในกองทัพภาคที่ 4 เข้าใจและปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย ไม่มีการสูญเสียมีมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนด

สำหรับการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 จะเริ่มฝึกระหว่างเดือนพ.ย. 62 -ม.ค. 63 โดยให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารบกและตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยผู้ฝึกทหารใหม่ต้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เคร่งครัด ที่สำคัญต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด

แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำว่า “หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ สามารถสร้างคน สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบก ทหารใหม่ที่จากบ้าน จากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเรา ด้วยการสร้างฐานใหม่โดยใช้ความเข้าใจให้ถึงจิตใจ ด้วยการดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้เปรียบเสมือนพี่ ที่จะคอยแนะนำน้องฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป หน่วยฝึกจำเป็นจะต้องคัดเลือกครูที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาทำการฝึกและบทลงโทษต้องสมเหตุสมผล เป็นไปตามระเบียบ ไม่เล่นนอกเกม นอกกติกาโดยเด็ดขาด

ที่สำคัญเรื่องโรคลมร้อน จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการสูญเสียเป็นอันขาด ผู้ฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึกต้องทราบข้อมูล และดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการรักษาตามขั้นตอน ไม่ปล่อยไว้จนเกิดอันตรายต่อทหารใหม่

ในส่วนของด้านความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่าง ๆ ขอให้หน่วย ไปดำเนินการโดยให้ความเป็นอยู่ของทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้กับญาติทหาร ลดความกังวล สร้างความเชื่อถือต่อสังคม ว่าการฝึกทหารใหม่ผู้ฝึกคือหัวหน้าครอบครัวของทหารที่เข้ารับการฝึก ทหารใหม่ทุกนายคือลูกหลานที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแล

error: Content is protected !!