วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

รู้จัก มั้ย?! “Camp 35” ที่3 จ.ชายแดนใต้ 35 วัน เปลี่ยนจาก เด็กติดยา เป็นคนใหม่ ดึงเยาวชน ห่างไกล ขบวนการฯ

27 ต.ค. 2019
840

 

Camp 35 เป็น ค่ายทหาร ที่เปิดรับบำบัดเยาวชนที่ติดยาเสพติด ใน3จ.ชายแดนใต้ ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามไอเดีย แม่ทัพภาค4 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่ยังเป็นผอ.ศอ.ปส.จชต.4 ด้วย เพิ่อหวังดึงเยาวชน ออกจากความเสี่ยง ในการถูกชักจูง เข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบฯ ด้วย การใช้ยาเสพติด ที่ถือเป็นภัยแทรกซ้อน ของปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้

ตามแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน

โดยให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือ สถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม

เป็นค่ายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบำบัดผู้หลงผิดติดยาเสพติดในชุมชนให้หายขาดได้ในระยะเวลา 35 วัน โดยมี ครูทหารรบพิเศษ คอยดูแล และช่วยให้เลิกยาได้ โดยมีพ่อแม่มาเยี่ยมเป็นกำลังใจเสมอๆ

โดยค่ายพักพิง เพื่อการบำบัด “Camp 35” ของ จ.นราธิวาส ตั้ง ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส

และ Camp 35 ที่ศูนย์ธัญญารักษ์ปัตตานี อยู่ในพื้นที่ ต.ดอนยาง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จ.ยะลา ณ อาคารกองร้อย อาวุธเบาที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายพระยาเดชานุชิต ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

“จากวันแรกที่ ผู้บำบัดเดินเข้ามา จะเปลี่ยนคนละคน หลังเดินออกจากค่าย นี้ ไป”

error: Content is protected !!