วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ทบ.เตรียมค่าย ต้อนรับ ทหารใหม่ผลัด2/62 เข้าค่าย1-3 พย.นี้ …..โชคดี ได้ฝึก หลักสูตรทหารใหม่พระราชทาน เป็นรุ่นแรก

27 ต.ค. 2019
336

 

ทบ.เตรียมพร้อม ตัอนรับ ทหารใหม่ ผลัด 2/62 เข้าประจำการ 1-3พ.ย. นี้ พร้อมยกมาตรฐานการฝึกตามแนว “พลทหารต้นแบบ” พัฒนาสู่ “กำลังพลต้นน้ำ”สานต่อนโยบายเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกให้ญาติเยี่ยมชม แสดงความพร้อมดูแล สมาชิกใหม่ นัองเล็กของ กองทัพ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า ชายไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2562 ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการในหน่วยทหาร ในระหว่าง 1-3พฤศจิกายน2562 นี้ ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ซึ่งได้ระบุ วันเวลาและสถานที่

พร้อมนำเอกสารส่วนบุคคล ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา และใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ไปด้วย

ทั้งนี้หากมีปัญหาขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยที่เป็นข้อจำกัดในการเข้ารายงานตัว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ/จังหวัด โดยทันที

สำหรับสถานที่รายงานตัวตามนัดหมาย ได้แก่ ที่ว่าการเขต/อำเภอ ศาลากลางจังหวัด จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังมณฑลทหารบก และเข้ารับประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่

ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าประจำการไว้ในทุกด้านทั้งอาคาร สถานที่ บุคลากร ระบบการบริหารจัดการพร้อมดูแลสมาชิกใหม่ของกองทัพให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในการฝึกทหารใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้กองทัพบก ได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกและโครงสร้างหน่วยฝึกทหารใหม่ ตามแนวทางพระราชทาน“พลทหารต้นแบบ”

รวมทั้งการดำเนินนโยบายเร่งด่วนที่ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบไว้คือ การพัฒนาศักยภาพ “กำลังพลต้นน้ำ” และการส่งเสริมความสามารถพิเศษหรือทักษะความชำนาญเฉพาะด้านให้กับทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การดูแลและพัฒนาทหารกองประจำการในมิติต่างๆ ยังเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่กำหนดให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร อีกด้วย

นอกจากนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศยังคงจัดกิจกรรม “เปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่” ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล

และได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน โดยค่ายทหารจะอำนวยความสะดวกให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

กองทัพบกขอต้อนรับทหารใหม่ทุกนายที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ และขอให้มั่นใจว่าหน่วยทหารได้เตรียมการในทุกด้านเพื่อดูแล ฝึกฝนและเสริมสร้างให้ทหารกองประจำการ ได้นำศักยภาพตนเอง สู่การปฎิบัติงานในทุกบทบาท ทุกหน้าที่และทุกภารกิจ เป็นบทพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ในกองทัพอย่างมีเกียรติ เข้มแข็งทั้งกายใจ มีจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในฐานะทหารของชาติ อย่างดีที่สุด

error: Content is protected !!